نویسنده = جمال الدین فرشته خصلت
نقش عملیات فوق پیری بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای دوفازی نورد سرد شده نایوبیم دار

دوره 18، شماره 60، دی 1394، صفحه 11-19

اشکان نوری؛ جمال الدین فرشته خصلت؛ قاسم عیسی آبادی


تاثیر دمای آنیل، نرخ سرمایش و مقدار نورد سرد بر پخت سختی فولاد کم کربن

دوره 18، شماره 57، فروردین 1394، صفحه 27-34

اشکان نوری؛ حسین حسن نژاد؛ جمال الدین فرشته خصلت