نویسنده = جمال الدین فرشته خصلت
تعداد مقالات: 3
1. نقش عملیات فوق پیری بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای دوفازی نورد سرد شده نایوبیم دار

دوره 18، شماره 60، زمستان 1394، صفحه 11-19

اشکان نوری؛ جمال الدین فرشته خصلت؛ قاسم عیسی آبادی


2. تاثیر دمای آنیل، نرخ سرمایش و مقدار نورد سرد بر پخت سختی فولاد کم کربن

دوره 18، شماره 57، بهار 1394، صفحه 27-34

اشکان نوری؛ حسین حسن نژاد؛ جمال الدین فرشته خصلت


3. اثر فرآیند مارتمپرینگ پله ای و ناهمسانگردی بر میزان تابیدگی و اعوجاج فولاد ابزارگرم کار نورد سرد شده

دوره 17، شماره 56، زمستان 1393، صفحه 11-18

جمال الدین فرشته خصلت؛ سیدحسین رضوی؛ اشکان نوری