نویسنده = شهرام رایگان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر TiO2 بر خواص دفع هیدروژن از Al3Mg2

دوره 22، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 244-253

10.22076/me.2020.104759.1236

نیما ناظری؛ شهرام رایگان؛ مهدی پورعبدلی