نویسنده = مهدی دیواندری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مشخصات نانو فیلم اکسید سطحی مذاب در آلیاژ ZA27

دوره 18، شماره 58، تابستان 1394، صفحه 3-12

مهدی مهرابیان؛ مهدی دیواندری


2. اثر سرعت ورود مذاب به قالب بر عیب حباب زدگی در دوآلیاژریختگیAl-5Mg و 413

دوره 18، شماره 57، بهار 1394، صفحه 16-26

حسین مخلصیان؛ مهدی دیواندری