نویسنده = سعید باغشاهی
سنتز نانوذرات تیتانیوم دی بوراید به روش سنتز احتراق حجمی

دوره 23، شماره 4، دی 1399، صفحه 319-327

10.22076/me.2021.132315.1298

سامان نعمت؛ سعید باغشاهی؛ آرمان صدقی؛ فرانک فرهادی نیا