نویسنده = پرستو نعیمی طرئی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه ریز ساختار آثار دوفلزی مکشوفه از محوطه باستانی زیویه

دوره 20، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 219-231

10.22076/me.2018.69006.1145

پرستو نعیمی طرئی؛ ابوالقاسم دولتی؛ سید محمد امین امامی