نویسنده = مهدی رفیعی
تعداد مقالات: 3
1. تولید و مشخصه یابی ترکیب بین فلزی نانوکریستال Ni2AlSi از طریق فرایند آلیاژسازی مکانیکی

دوره 21، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 284-291

مهدی رفیعی؛ مهرداد جوادی؛ حسین مستعان؛ احمد رضا عباسیان