نویسنده = زهرا اصغری
اثر دما و زمان آنیل انحلالی ثانویه بر توزیع رسوبات γ' در سوپرآلیاژ ریختگی GTD-111

دوره 22، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 42-51

10.22076/me.2019.91879.1205

معصومه سیف الهی؛ سید مهدی عباسی؛ مهرداد توکلی؛ سید مهدی قاضی میرسعید


اثر بور و زیرکونیوم بر ریزساختار و استحکام خستگی سوپر آلیاژ Nimonic 105 در دمای ˚C 750

دوره 19، شماره 4، دی 1395، صفحه 239-248

10.22076/me.2017.52504.1109

معصومه سیف الهی؛ زهرا اصغری؛ سیدمهدی عباسی؛ مریم مرکباتی