نویسنده = سید علی حسن زاده تبریزی
تعداد مقالات: 2
1. ساخت و بررسی سمیت نانو ذرات CuFe2O4 سنتز شده به روش سل ژل احتراقی برای کاربرد هایپرترمیا

دوره 23، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 220-234

10.22076/me.2021.136885.1299

مهدی طلایی؛ سید علی حسن زاده تبریزی؛ علی صفار تلوری