نویسنده = علی محمد کلاگر
بررسی حساسیت به ترک پیرکرنشی در سوپرآلیاژ IN738LC جوشکاری شده به روش TIG بدون فلزپرکننده به کمک مدل‏سازی عددی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22076/me.2023.540857.1333

علی محمد کلاگر؛ نرگس تبریزی؛ پوریا رییسی؛ محمد چراغزاده؛ اسلام رنجبرنوده