نویسنده = مریم اسماعیل پور
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه نقش افزودنی کاهنده انرژی سطحی در ایجاد الگوی زبری و رفتار ترشوندگی پوشش پلی اورتانی

دوره 17، شماره 56، زمستان 1393، صفحه 39-48

مریم اسماعیل پور؛ بهزاد نیرومند؛ احمد منشی؛ اسماعیل صلاحی؛ بهرام رمضان زاده