1. تأثیر رسوب‌های غنی از کروم بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد زنگ‌نزن فریتیFe-23Cr-2.4Mo

دوره 17، شماره 53، بهار 1393، صفحه 9-16

خدیجه فرجام حاجی آقا؛ علیرضا اکبری؛ رقیه محمدزاده


3. بررسی خواص تریبولوژیکی و خوردگی نانو کامپوزیتCuNi-Al2O3 زینترشده به کمک مایکروویو

دوره 18، شماره 59، پاییز 1394، صفحه 14-22

محمود علی اف خضرایی؛ محمد باغانی؛ رضا پورصالحی


4. نقش عملیات فوق پیری بر ریزساختار و خواص کششی فولادهای دوفازی نورد سرد شده نایوبیم دار

دوره 18، شماره 60، زمستان 1394، صفحه 11-19

اشکان نوری؛ جمال الدین فرشته خصلت؛ قاسم عیسی آبادی


5. اثر پرلیت‌زایی بر ریزساختار ریختگی و عملیات حرارتی شده فولاد هادفیلد

دوره 19، شماره 1، بهار 1395، صفحه 13-21

میلاد خیاط؛ شهرام خیراندیش؛ مجید عباسی


6. تحولات ریزساختاری فولاد زنگ‌نزن 304 نیمه‌جامد شده پس از تغییرشکل پلاستیک شدید

دوره 19، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 94-108

پیمان اصغری راد؛ محمود نیلی احمدآبادی؛ حسن شیرازی


7. بررسی اثر سرعت دوران روی ریزساختار آلیاژ هایپریوتکتیک A390

دوره 19، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 176-185

حسن ثقفیان؛ علی فرزانه؛ حسین رضوی


8. اثر بور و زیرکونیوم بر ریزساختار و استحکام خستگی سوپر آلیاژ Nimonic 105 در دمای ˚C 750

دوره 19، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 239-248

معصومه سیف الهی؛ زهرا اصغری؛ سیدمهدی عباسی؛ مریم مرکباتی


10. اثر کار سرد بر رفتار رسوب سختی سوپرآلیاژ Ni Span C902

دوره 20، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 83-89

فرشته موسوی؛ حمیدرضا جعفریان؛ شهرام خیراندیش


11. تغییرات ریزساختاری و خواص مکانیکی در اثر کار سرد و دگرگونی مارتنزیتی معکوس در فولاد مارتنزیتی Fe-18Ni

دوره 20، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 162-171

حمیدرضا جعفریان؛ محمد فلکی طرازکوهی؛ محمد رضا ابوطالبی؛ اشکان قربانیان؛ حسن شیرازی


12. اصلاح ریزساختار سطحی آلیاژ هایپریوتکتیک Al-17%Si ریختگی به روش فرایند همزن اصطکاکی

دوره 20، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 249-257

علیرضا حسنی عارفی؛ مصطفی حاجیان حیدری؛ مصطفی موسوی زاده؛ بهمن کروجی


14. تاثیر ولتاژ بایاس بر ساختار، مورفولوژی و سختی پوشش نیترید زیرکونیوم ایجاد شده به روش کندوپاش مغناطیسی واکنشی

دوره 21، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 95-101

رضا معدنی پور؛ مسعود هاشمی نیاسری؛ سید مرتضی مسعود پناه


15. تاثیر تخلخل بر خستگی برنز آلومینیوم نیکل دار ریختگی و ارایه روشی برای کاهش پراکندگی داده ها

دوره 21، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 187-197

ساغر فولادی ماهانی؛ فخرالدین اشرفی زاده؛ محمد علی گلعذار


16. بررسی تأثیر پارامترهای گندله‌سازی برخواص فیزیکی و مکانیکی گندله تهیه شده از کنسانتره ایلمنیت کهنوج

دوره 21، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 264-274

منصور سلطانیه؛ ماندانا عادلی؛ مرتضی فلاحی؛ مهدی فرهانی؛ کارل-هاینتس اشپیتزر


17. تأثیر عنصر هافنیم به مقدار کم بر رفتار استحاله و خواص سوپرالاستیک آلیاژ حافظه دارNiTi غنی از نیکل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1398

سپیده سادات حسینی نورآبادی؛ محمود نیلی احمدآبادی


18. اثر کسر حجمی مارتنزیت بر خواص خستگی فولاد دوفازی 20B38

دوره 17، شماره 56، زمستان 1393، صفحه 19-27

اصغر سلیمانی پور؛ بهروز قاسمی؛ جعفر راثی زاده غنی


19. تاثیر عملیات همگن سازی بر بهبود ریزساختار ناحیه اتصال نامتجانس TLP برای سیستم FSX-414/MBF-80/IN-738

دوره 17، شماره 55، پاییز 1393، صفحه 19-27

عباس جهانبخش؛ بیژن عباسی خزایی؛ رضا بختیاری


20. تعیین درصد حجمی و ریخت شناسی فاز فریت دلتا در فولاد زنگ نزن مارتنزیتی AISI 431

دوره 17، شماره 54، تابستان 1393، صفحه 18-23

مسعود رمضانی موفق؛ مالک نادری؛ محمدعلی سلطانی؛ رضا برادران


21. تشکیل پوشش آلومیناید نیکل اصلاح شده با سیلیسیم به روش فرآیند تک‌مرحله‌ای اکتیویته بالا - دما بالا بر روی سوپرآلیاژ پایه نیکل

دوره 17، شماره 53، بهار 1393، صفحه 17-24

احسان حسین خان نژاد؛ بهروز قاسمی؛ کریم زنگنه مدار؛ یوسف علی زاد فرزین


22. تاثیر دمای آنیل، نرخ سرمایش و مقدار نورد سرد بر پخت سختی فولاد کم کربن

دوره 18، شماره 57، بهار 1394، صفحه 27-34

اشکان نوری؛ حسین حسن نژاد؛ جمال الدین فرشته خصلت


23. بررسی تاثیر میزان فشار فشردن بر شکل ظاهری و ریزساختار آلیاژ Cu-10Sn-10Pb تف‌جوشی شده

دوره 18، شماره 58، تابستان 1394، صفحه 26-37

مهرداد موسی پور؛ مازیار آزادبه


24. بررسی اثر زمان تف جوشی در خواص ساختاری و مکانیکی آلیاژ Ni-Ti

دوره 18، شماره 59، پاییز 1394، صفحه 23-33

علیرضا صادقی اول شهر؛ اکرم صالحی؛ حسن مستجاب الدعوه؛ محمدصادق ابروی؛ ابوالفضل باباخانی؛ سید مجتبی زبرجد


25. تولید گوی‌های توخالی فولادی توسط پودرهای آهن تجاری و بررسی رفتار مکانیکی و ریزساختاری آن‌ها

دوره 18، شماره 60، زمستان 1394، صفحه 20-29

حمید سازگاران؛ علیرضا کیانی رشید؛ جلیل وحدتی